Proiecte 
Copyright © 2014 S.C. RU EUROPE S.R.L., Braila, Strada Grivita, Nr.384, Birou 2, Et.1., e-mail: braila@ru-europe.org, Tel: 0239.610 045, 0729.321 866
Codul proiectului:  POSDRU/165/6.2/S/141595 Finantat prin FSE (Fondul Social European), prin intermediul : Programul   Operational   Sectorial   “Dezvoltarea   Resurselor   Umane” 2007-2013 Axa prioritara 6 : “Promovarea incluziunii sociale “ Domeniul   major   de   interventie   6.2 :   “Imbunatatirea   accesului   si   a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” Locatia proiectului: Regiunea: Sud-est, Sud- Muntenia Judete: Arges, Braila, Galati, Prahova Altele: Murcia, Spania Durata proiectului:  18 luni Solicitant:    SC   Ru   Europe   SRL   –   societate   privata   de   formare profesionala Parteneri: Directia   generala   de   asistenta   sociala   si   protectia   copilului, Galati Directia   generala   de   asistenta   sociala   si   protectia   copilului, Arges Fundatia lumina in suflet Centro de Estudios Infer SL Obiective: 780   de   persoane   primesc   consultare   si   orientare   pentru accesul pe piata muncii; 894    de    participanti    in    programele    de    formare    pentru accesul pe piata muncii;    
ADAPT – Dreptul la egalitate si acces pe piata muncii
Pagina web a proiectului