Servicii
Dezvoltam         planuri         de         formare personalizate       si       adoptam       strategii adecvate    pentru    dezvoltarea    abilitatilor clientilor   nostri,   realizand   monitorizarea   si evaluarea   si   contribuind   cu   propuneri   de imbunatatire       ce       duc       la       atingerea obiectivelor specifice ale fiecarui client.
Elaboram   studii   de   piata   si   analize   pentru   a detecta    nevoile    specifice    de    formare    in cadrul      organizatiei      dumneavoastra,      cu scopul   de   a   alcatui   un   plan   de   instruire   ce duce      la      imbunatatirea      competentelor echipei     dvs,     precum     si     la     cresterea competitivitatii organizatiei.
Compania      noastra      ofera      servicii      de outsourcing      in      materie      de      formare companiilor      care      doresc      sa      elimine costurile   fixe   de   administrare   si   intretinere a activitatilor de formare. Oferim   un   pachet      atractiv   de   solutii   pentru departamentele    de    Resurse    Umane,    din punct   de   vedere   al   consultantei   strategice a    activitatilor    de    formare,    gestionare    a talentului si al cunostintelor.
Oferim   servicii   de   consultanta   cu   scopul   de   a ajuta    clientii    in    elaborarea,    planificarea    si gestiunea proiectelor de formare.
GESTIUNE INTEGRALA
ANALIZA NEVOILOR
OUTSOURCING
Copyright © 2014 S.C. RU EUROPE S.R.L., Braila, Strada Grivita, Nr.384, Birou 2, Et.1., e-mail: braila@ru-europe.org, Tel: 0239.610 045, 0729.321 866